Neváhajte nás kontaktovať,
spoločne nájdeme riešenie.

Kontakt

JUDr. Ivan Glovniak, advokátska kancelária

D.Dlabača 2748/28
010 01 Žilina

IČO: 42433665
DIČ: 1120879023
zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7090

Email: ivan.glovniak@gmail.com
Telefón: 0907 848 678

Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK42 8360 5207 0042 0525 0503
BIC (SWIFT): BREXSKBXXXX

neplatca DPH

Kontaktný formulár

Pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie je JUDr. Ivan Glovniak, advokát poistený v KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava 816 23, IČO: 00 585 441 a to s výškou poistného krytia 500.000,- €.Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva Európskej únie a na škodové udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky a na území členského štátu Európskej únie.

Kontaktné údaje uvedené vyššie sú aj kontaktnými údajmi, kde možno podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej službe. Bližšie informácie o poskytovanej službe možno získať a sťažnosť na výkon činnosti advokáta možno podať aj na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. www.sak.sk

Kontaktujte nás

Momentálne tu nie sme. Môžete nám však poslať e-mail a my sa vám čo najskôr ozveme.

Not readable? Change text. captcha txt