Obhajoba klienta v procesnom postavení podozrivého,
obvineného, obžalovaného alebo odsúdeného v trestnom konaní…

Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme v podstatnej miere nasledovné právne služby:

 

Obhajoba klienta v procesnom postavení podozrivého, obvineného, obžalovaného alebo odsúdeného v trestnom konaní, čo zahŕňa aj:

  • Poskytovanie potrebnej právnej pomoci advokátom, starostlivosť o to, aby boli v konaní objasnené skutočnosti, ktoré klienta zbavujú viny zo spáchania trestného činu alebo jeho vinu zmierňujú vrátane oprávnenia zaobstarávať a predkladať dôkazy,
  • Podávanie návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní a súdov prostredníctvom advokáta
  • Účasť a obhajoba advokátom na úkonoch vykonávaných orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom,
  • Účelné využívanie všetkých zákonných prostriedkov a spôsobov obhajoby klienta Vami zvoleným právnikom,

Zastupovanie klienta ako poškodeného v trestnom konaní, čo zahŕňa aj:

  • Spísanie trestného oznámenia, uplatnenie nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
  • Podávanie návrhov, žiadostí a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu,
  • Účasť a zastupovanie na úkonoch v trestnom konaní, ktorých sa môže zúčastniť poškodený,
  • Poskytovanie potrebnej právnej pomoci.
Kontaktujte nás

Momentálne tu nie sme. Môžete nám však poslať e-mail a my sa vám čo najskôr ozveme.

Not readable? Change text. captcha txt