Spisovanie a autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností, žalôb,
vyjadrení, odvolaní, zastupovanie pred súdom…

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme právne služby ako:

 

  • Spisovanie listín o právnych úkonoch – akékoľvek zmluvy, jednostranné právne úkony – napríklad výpovede, odstúpenia od zmluvy, žaloby, vyjadrenia, výzvy, odvolania, vypracovávanie právnych rozborov
  • V oblasti zmlúv o prevode nehnuteľností poskytujeme aj služby autorizácie týchto zmlúv, čím dosiahnete rýchlejší a jednoduchší postup pri vklade do katastra nehnuteľností a bez overovania podpisov u notára, pričom v spojení s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností našou kanceláriou elektronicky dosiahnete úsporu aj na správnom poplatku za vklad do katastra nehnuteľností
  • Právne poradenstvo a právne zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi s bohatými skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok, ako aj pri mimosúdnom riešení sporov,
  • Právne poradenstvo a zastupovanie aj v oblasti rodinného práva – rozvod, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výživné, rodičovské práva a povinnosti.
Kontaktujte nás

Momentálne tu nie sme. Môžete nám však poslať e-mail a my sa vám čo najskôr ozveme.

Not readable? Change text. captcha txt